Władza rodzicielska Siemianowice Śląskie

młotek sędziowski

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Wielokrotnie pomiędzy rodzicami dochodzi do sytuacji konfliktowych, kiedy po zakończeniu związku nie są w stanie ze sobą dojść do porozumienia w kwestiach związanych ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej oraz ustalenie miejsca zamieszkania dziecka.