Podział majątku

worek z pieniędzmi

Na skutek zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy małżonkami ustawowa wspólność majątkowa (jeżeli małżonkowie nie ustanowią rozdzielności majątkowej), która obejmuje wszystkie przedmioty nabyte przez małżonków w trakcie trwania związku małżeńskiego. W wyniku podziału majątku wspólnego poszczególne składniki majątkowe stają się własnością jednego z małżonków. Nie ma ograniczenia czasowego jeżeli chodzi o możliwość przeprowadzenia podziału majątku wspólnego.