Prawo rodzinne

wycinek w kształcie rodziny

Prawo rodzinne to obszar prawa, który zajmuje się regulacją stosunków między członkami rodziny, określając ich prawa i obowiązki. Jest to dziedzina, która obejmuje szereg kwestii, począwszy od małżeństwa i rozwodu, poprzez sprawy związane z opieką nad dziećmi, alimentami, aż po podział majątku wspólnego. Jest to gałąź prawa, która ewoluuje wraz z dynamicznymi zmianami społecznymi, dostosowując się do nowych realiów życia rodzinnego. Współczesne wyzwania wymagają elastyczności i indywidualnego podejścia do każdej sprawy.

Poniżej przedstawiam katalog usług świadczonych z zakresu prawa rodzinnego:

  • wypracowania warunków rozwodu i separacji, a to odnoszące się do winy rozkładu pożycia, władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim/małoletnimi dzieckiem/dziećmi, kontaktów rodziców z dzieckiem/dziećmi, wysokości obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka/dzieci, alimentów na rzecz małżonka;
  • uregulowania sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej;
  • w tym sprawy o powierzenie pieczy obojgu rodzicom i sprawowanie jej w sposób naprzemienny (piecza naprzemienna);
  • wypracowania rodzicielskiego planu wychowawczego;
  • utrzymywania kontaktów rodziców z małoletnim dzieckiem/dziećmi;
  • alimenty na małoletnie, jak i pełnoletnie dziecko/dzieci (w tym obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego);
  • alimentacji na rzecz małżonka w przypadku separacji faktycznej małżonków;
  • alimenty na rzecz byłego małżonka;
  • sprawy działowe dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków.