Rozwody Siemianowice Śląskie

wycinek w kształcie rodziny

Od wielu lat zajmuje się prowadzeniem spraw o rozwód. Są to jedne z najczęstszych spraw, z którymi przychodzą do mnie klienci. Są to sprawy wielowątkowe, albowiem toku postępowania rozwodowego nie tylko rozstrzygane są kwestie związane z rozwiązaniem związku małżeńskiego stron, ale także kwestie dotyczące wspólnych małoletnich dzieci, takie jak: władza rodzicielska, alimenty i kontakty. Istotne jest również to, iż sprawy o rozwód są typem spraw o dużym bagażu emocjonalnym, wywołują skrajne emocje  i wydane rozstrzygnięcie zmienia życie stron oraz ich dzieci. W tej sytuacji w pełni uzasadnione jest korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, który służy wsparciem z boku nie tylko merytorycznym, prawnym, ale i psychicznym. 

Najistotniejszą decyzją, którą klient musi podjąć w przypadku wystąpienia z powództwem na drogę postępowania sądowego jest decyzja, czy będzie domagać się rozwodu bez orzekania o winie, czy też z orzeczeniem o winie jednego, lub obojga małżonków. Powyższa decyzja determinuje w dużej mierze zakres czynności, które trzeba będzie podjąć w toku postępowania sądowego, jak również wpłynie na czas trwania całego postępowania.