Prawo karne

kajdanki


Jeśli szukają Państwo adwokata zajmującego się sprawami karnymi, odpowiedzialnością karną za przestępstwa, przestępstwa skarbowe, odpowiedzialnością za wykroczenia jako obwiniony, jako również zamierzają państwo skorzystać z uprawnień przysługujących pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym w sprawach toczących się przed Sądem w Siemianowicach Śląskich jak również na całym Śląsku, zachęcam do skorzystania z moich usług.

Zapewniam kompleksową pomoc prawną, udzielam pomocy na każdym etapie postępowania karnego, również w przypadku zatrzymania, stosowania środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania.

Z uwagi na specyfikę spraw prowadzonych w przypadku spraw karny, gdzie czas i szybkość działania są kluczowymi kwestiami, jestem do dyspozycji moich klientów o każdej porze.

Poniżej przedstawiam katalog usług świadczonych z zakresu prawa karnego:

  • kontakt z organami ścigania (Policja, Prokuratura);
  • udział w postępowaniach karnych jako pełnomocnik pokrzywdzonych i obrońca podejrzanych/ oskarżonych/ skazanych;
  • przygotowywanie wniosków w postępowaniu wykonawczym, w tym wniosków o odbywanie kary w ramach SDE (System Dozoru Elektronicznego);
  • przygotowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wykroczenia;
  • sporządzenie i popieranie przed sądem prywatnych aktów oskarżenia i udział w takim postępowaniu;
  • sporządzenia wszystkich środków odwoławczych- zażaleń, apelacji, kasacji karnych;
  • porady prawne w zakresie prawa karnego, karnoskarbowego, prawa wykroczeń.