Alimenty Siemianowice Śląskie

pieniądze pod młotkiem sędziowskim

Liczba spraw o alimenty z każdym rokiem wzrasta. Rodzice są coraz bardziej świadomi, iż wzajemne ustalenia pomiędzy nimi, które dotyczą wysokości uiszczanych alimentów na rzecz dzieci są bez jakiejkolwiek mocy prawnej. Jest prywatny dokument pomiędzy stronami, który nie uprawnia rodzica sprawującego pieczę nad dzieckiem do wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych na drodze postępowania egzekucyjnego, kiedy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od swojego obowiązku alimentacyjnego. W związku z tym tak istotne jest, aby dysponować wyrokiem sądowym zasądzającym alimenty. Wówczas rodzic zobowiązany do płacenia alimentów może zostać pociągnięty do odpowiedzialności nie tylko cywilnej (na drodze postępowania egzekucyjnego), ale i karnej (przestępstwo nie alimentacji).

Ze swojej strony zapewniam fachową pomoc z zakresu alimentów. W tym spraw nie tylko o zasądzenie alimentów, ale i o obniżenie alimentów oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Nadmienić należy, iż wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica. Podkreślić należy, iż nie ma granicy wiekowej, do której rodzic zobowiązany jest do płacenia alimentów na rzecz dziecko. Obowiązek alimentacyjny trwa do momentu, w którym dziecko osiągnie zdolność, aby utrzymać się samodzielnie.