Prawo cywilne

pióro

Najszersza z gałęzi prawa. Zajmuje się prowadzeniem wszelkich spraw z zakresu prawa cywilnego: rzeczowego, zobowiązań i prawa spadkowego. Reprezentacja obejmuje nie tylko podejmowanie czynności przed sądem, ale i czynności przedsądowych. 

Poniżej przedstawiam przykłady spraw prowadzonych z zakresu prawa cywilnego:

 • o zapłatę,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • przygotowanie umów,
 • z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
 • o wydanie rzeczy ruchomej,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o odszkodowanie,
 • o zadośćuczynienie,
 • zniesienie współwłasności,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • podział spadku,
 • z umów najmu,
 • o wydanie rzeczy ruchomej.